Nguyên lý cơ bản và vai trò của lọc máu liên tục trong hồi sức cấp cứu và chống độc

máy đo đường huyết